kancelaria kroguleccy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Email Drukuj PDF

Każdy podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych musi zmierzyć się z wieloma problemami zanim w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego dojdzie do zawarcia umowy ważnej w rozumieniu przepisów ustawy oraz optymalnej z ekonomicznego punktu widzenia. Po drodze zamawiający musi dokonać wielu czynności, w toku których pojawiają się kwestie wymagające profesjonalnej wiedzy, a także doświadczenia. Z praktyki wiemy, że zamawiający często borykają się z brakiem wystarczająco wykwalifikowanej kadry, a powierzając przeprowadzenie postępowania przetargowego osobom nienależycie przygotowanym narażają się na negatywne oceny ze strony organów kontrolnych. Dlatego też kancelaria świadczy usługi doradcze na wszystkich etapach postępowania.

Bardzo ważnym elementem funkcjonowania systemu udzielania zamówień publicznych w danej jednostce jest regulamin udzielania zamówień, który powinien być uszczegółowieniem ustawy dostosowującym rozwiązania do specyfiki danego podmiotu.

Kancelaria nasza proponuje doradztwo w zakresie tworzenia regulaminów udzielania zamówień publicznych oraz pomoc przy wdrażaniu systemu zapewniającego odpowiednie funkcjonowanie udzielania zamówień publicznych.

Proponujemy usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu zamawiającego. Nasza kancelaria proponuje Państwu wykonywanie w Państwa imieniu wszystkich czynności, przewidzianych w ustawie PZP, mających na celu udzielenia zamówienia publicznego – są to czynności od wyboru trybu postępowania i przygotowania SIWZ do czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferujemy usługi doradztwa oraz sporządzanie opinii dotyczących:

  • Wyboru trybu postepowania,

  • Przygotowania SIWZ,

  • Wszczęcia postępowania,

  • Udzielanie odpowiedzi na złożone pytania,

  • Oceny złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  • Wszystkich czynności, do dokonania których zobowiązany jest zamawiający w trakcie prowadzenia postępowania,

Nasza kancelaria oferuje usługę reprezentowania zamawiającego przed KIO.

Proponujemy również usługi szkolenia skierowane do zamawiających, które to szkolenia mają za zadanie przybliżyć zamawiającym problematykę przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych oraz ułatwić ich praktyczne stosowanie. Proponujemy szkolenia zarówno otwarte, jak i zamknięte.

Proponujemy również usługę audytu udzielonych zamówień. Audyt ma na celu wskazanie słabych obszarów w systemie udzielania zamówień oraz wskazanie sposobów i instrumentów, które pomogą dostosować system udzielania zamówień do obowiązujących przepisów.