kancelaria kroguleccy

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Email Drukuj PDF

Wykonawcy, którzy pragną ubiegać się o udzielenie im zamówienia publicznego, niejednokrotnie muszą zmierzyć się z szeregiem przeszkód, które na drodze do uzyskania zamówienia stawia im ustawodawca nieustannie zmieniając prawo, a często komplikując je na tyle, że trudno im obejść się bez pomocy podmiotu profesjonalnego. Wspomniane przeszkody w połączeniu z brakiem odpowiedniego merytorycznego przygotowania pracowników, niejednokrotnie bardzo utrudniają, a czasami wręcz uniemożliwiają wykonawcy uczestnictwo w postępowaniu przetargowym. W związku z tym oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie:

  • Interpretowania zapisów SIWZ,
  • Sporządzania i składania pytań w celu wyjaśnień zapisów SIWZ,
  • Sporządzania i składnia ofert oraz wniosków o dopuszczenie do postępowania,
  • Sporządzanie odwołań,
  • Reprezentowanie przed KIO,
  • Doradztwo związane z wszystkimi czynnościami, które musi wykonać wykonawca w trakcie postępowania przetargowego,
  • Prowadzenie szkoleń skierowanych do wykonawców w celu przybliżenia zagadnień prawnych związanych z problematyką prawa zamówień publicznych. Proponujemy szkolenia zarówno otwarte, jak i zamknięte.

Zajmujemy się wnikliwie każdą sprawą doradzając Państwu oraz dokonując oceny zasadności i racjonalności dalszych działań w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej w przypadku naruszenia Państwa interesu w uzyskaniu zamówienia publicznego. Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy – nie pozostawiamy naszych klientów bez pomocy prawnej. Cechuje nas otwartość, zaangażowanie i dyspozycyjność, bo walka o uzyskanie zamówienia publicznego to niejednokrotnie walka z czasem.